کرمانشاه - بلوارشهید بهشتی ، جنب بیمارستان امام علی (ع) ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، ساختمان شماره 1 (ستاد) ، طبقه فوقانی بانک صادرات

کد پستی : 6715847141

شماره:   38360015-083

کارشناسان  :         داخلی 403

 کارشناسان :         داخلی 404