تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲۹,۵۸۹,۳۲۴ نفر
۱۹,۰۵۹ نفر
۲۴,۴۸۱ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

34.204.181.91
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۷   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۳۰ ۴۶   کاربر ۵۳   صفحه
۰۶/۲۹ ۵۸   کاربر ۲۴۳   صفحه
۰۶/۲۸ ۶۱   کاربر ۱۵۸   صفحه
۰۶/۲۷ ۲۰   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۸   کاربر ۲۳۵   صفحه
۰۶/۲۵ ۳   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۵   کاربر ۳۳   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۹   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۶/۲۲ ۲۷   کاربر ۶۷   صفحه
۰۶/۲۱ ۴۳   کاربر ۱۰۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۴۸   کاربر ۲۲۵   صفحه
۰۶/۱۹ ۵۸   کاربر ۱۴۵   صفحه
۰۶/۱۸ ۳۰   کاربر ۱۲۲   صفحه
۰۶/۱۷ ۳۲   کاربر ۷۲   صفحه
۰۶/۱۶ ۳۱   کاربر ۵۴   صفحه
۰۶/۱۵ ۲۱   کاربر ۵۲   صفحه
۰۶/۱۴ ۲۵   کاربر ۸۹   صفحه
۰۶/۱۳ ۲۶   کاربر ۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۷   کاربر ۵۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲۷   کاربر ۹۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۳۶   کاربر ۶۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۳۷   کاربر ۸۱   صفحه
۰۶/۰۸ ۴۴   کاربر ۸۷   صفحه
۰۶/۰۷ ۶۶   کاربر ۱۳۳   صفحه
۰۶/۰۶ ۹۲   کاربر ۲۴۹   صفحه
۰۶/۰۵ ۱۰۸   کاربر ۲۲۶   صفحه
۰۶/۰۴ ۱۲۳   کاربر ۳۰۲   صفحه
۰۶/۰۳ ۱۱۱   کاربر ۲۵۳   صفحه
۰۶/۰۲ ۱۰۷   کاربر ۲۲۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵,۵۳۳ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۴,۱۹۹ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۱۹۲ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۵۶۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۹۱۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۹۳۹ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۵۱۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۹۵۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۸۵۴ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶,۹۲۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷,۵۶۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸,۴۹۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸,۱۰۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۶۵۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶,۷۵۵ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵,۹۵۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵,۰۲۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۷۱۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵,۰۲۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴,۶۲۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۸۵۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵,۱۴۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵,۲۷۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵,۶۲۱ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۹,۹۷۷,۲۷۰ ۳۴ %
SWE
SWE
۶,۹۷۹,۹۷۱ ۲۴ %
USA
USA
۳,۳۱۰,۵۲۸ ۱۱ %
ZZZ
نامشخص
۲,۴۱۷,۷۳۵ ۸ %
ROM
ROM
۱,۸۰۴,۷۹۰ ۶ %
DEU
DEU
۱,۶۲۹,۷۶۰ ۶ %
POL
POL
۸۹۶,۴۶۴ ۳ %
JPN
JPN
۳۵۷,۰۶۳ ۱ %
CHN
CHN
۳۱۷,۲۲۰ ۱ %
GBR
GBR
۳۱۷,۰۸۲ ۱ %
RUS
RUS
۳۱۰,۰۱۴ ۱ %
DNK
DNK
۱۵۳,۷۷۴ ۱ %
CAN
CAN
۱۰۱,۶۰۷ ۰ %
UKR
UKR
۹۱,۷۶۶ ۰ %
TUR
TUR
۸۶,۸۹۴ ۰ %
FRA
FRA
۸۶,۱۳۱ ۰ %
NLD
NLD
۸۵,۰۱۲ ۰ %
AUS
AUS
۷۴,۹۸۱ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۸۰ ۰ %
ESP
ESP
۵۰,۹۶۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۲,۵۶۹ ۷۷ %
Safari
Safari
۴,۳۱۳ ۸ %
Firefox
Firefox
۴,۰۴۳ ۷ %
Other
Other
۱,۴۷۵ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۱۸۲ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۷۳۶ ۱ %
Opera
Opera
۲۱۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۰۶ ۰ %
Edge
Edge
۱۹۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۶۷ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۴۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۶,۷۷۰ ۶۲ %
Windows 7 ۴,۴۴۴ ۱۰ %
iOS ۳,۷۹۴ ۹ %
Windows 10 ۳,۷۸۴ ۹ %
Other ۲,۰۸۱ ۵ %
Windows 8 ۷۳۹ ۲ %
Vista ۵۷۳ ۱ %
Android ۴۱۵ ۱ %
XP ۳۸۷ ۱ %
Windows 2003 ۲۳ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
https://ic.kums.ac.ir/ ۴۰
پرستاری ویژه ۳۷
تفاهم نامه ۳۶
tprs.kums.ac.ir:81 ۳۴
شهریه ۲۱
ورود بورودبه سیستم ه سیتم ۱۸
دانشگاه بین الملل کرمانشاه ۱۷
رشته های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۵
دانشگاه پردیس کرمانشاه ۱۴
دانشگاه پردیس خودگردان کرمانشاه ۱۲
ورودبه سیستم دانشجو ۱۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱
آدرس دانشگاه پردیس خودگردان کرمانشاه ۱۱
https://ic.kums.ac.ir/fa/tuitionfee ۱۱
پردیس خودگردان کرمانشاه ۱۰
apply ۹
ورود بورودبه سیستم آموزشی سیتم ۹
علوم پزشکی کرمانشاه ۸
www.kums.ic.ir ۸
پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷
ورودبه سیسم مدیریت امور ۷
شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی کرمانشاه ۷
رشته های پردیس خودگردان کرمانشاه ۷
{${eval($_POST[c])}} ۶
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واحد بین الملل ۶
ادرس دانشگاه ۶
دانشگاه پردیس پزشکی کرمانشاه ۶
شهریه پردیس پزشکی کرمانشاه ۶
فرم تعهد محضری ۵
ورود به سیتم ۵
پردیس پزشکی کرمانشاه ۵
پرستاری ویژه''A=0 ۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس ۵
شهریه پزشکی بین الملل کرمانشاه ۵
پردیس پرستاری کرمانشاه ۵
شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
رشته های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
دانشگاه بین الملل کرمانشاه علوم پزشکی ۵
ic ۴
مدارک لازم برای ثبت تعهد محضری ۴
kums ac ir 81 ۴
پردیس بین الملل ۴
kums.ac.ir ۴
tprs.kums.ac.ir:81/ ۴
اساسنامه واحدهای تحیق و توسعه ۴
www.kums.ac.ir ۴
پردیس احمدی ۴
هزینه دانشگاه پردیس خودگردان کرمانشاه ۴
جذب دانشجو ۴
دانشکده ۴