تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۳ بهمن ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۳ ۷۲   کاربر ۱۱۳   صفحه
۱۱/۰۲ ۳۴   کاربر ۸۸   صفحه
۱۱/۰۱ ۳۰   کاربر ۷۹   صفحه
۱۰/۳۰ ۵۶   کاربر ۱۱۲   صفحه
۱۰/۲۹ ۱۳   کاربر ۱۰۴   صفحه
۱۰/۲۸ ۲۸   کاربر ۷۸   صفحه
۱۰/۲۷ ۶۶   کاربر ۱۳۲   صفحه
۱۰/۲۶ ۳۲   کاربر ۹۶   صفحه
۱۰/۲۵ ۲۸   کاربر ۶۴   صفحه
۱۰/۲۴ ۵۱   کاربر ۸۷   صفحه
۱۰/۲۳ ۲۴   کاربر ۴۶   صفحه
۱۰/۲۲ ۱۴   کاربر ۳۷   صفحه
۱۰/۲۱ ۳۰   کاربر ۴۳   صفحه
۱۰/۲۰ ۲۰   کاربر ۵۷   صفحه
۱۰/۱۹ ۳۴   کاربر ۹۷   صفحه
۱۰/۱۸ ۴۳   کاربر ۶۷   صفحه
۱۰/۱۷ ۲۸   کاربر ۴۱   صفحه
۱۰/۱۶ ۱۹   کاربر ۷۲   صفحه
۱۰/۱۵ ۴۵   کاربر ۶۵   صفحه
۱۰/۱۴ ۱۳   کاربر ۲۱   صفحه
۱۰/۱۳ ۲۰   کاربر ۴۲   صفحه
۱۰/۱۲ ۲۴   کاربر ۵۱   صفحه
۱۰/۱۱ ۳۸   کاربر ۵۶   صفحه
۱۰/۱۰ ۱۴   کاربر ۳۷   صفحه
۱۰/۰۹ ۱۴   کاربر ۲۲   صفحه
۱۰/۰۸ ۴۷   کاربر ۵۹   صفحه
۱۰/۰۷ ۱۵   کاربر ۵۲   صفحه
۱۰/۰۶ ۲۱   کاربر ۵۳   صفحه
۱۰/۰۵ ۴۸   کاربر ۶۳   صفحه
۱۰/۰۴ ۱۹   کاربر ۴۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۳,۹۶۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۹,۳۱۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹,۶۸۷ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲,۲۸۸ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۳۵۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۷۲۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۴۱۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴,۸۴۲ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱,۹۵۱ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸,۶۹۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۳,۴۶۹ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵,۰۲۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۵,۷۰۲ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳,۷۲۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۰,۵۱۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷,۰۵۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶,۴۶۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶,۵۶۲ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶,۰۹۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶,۷۶۵ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶,۰۷۸ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶,۱۲۲ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۷,۵۴۹ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۳۴۰ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۹,۴۲۸ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۵۱,۶۳۳ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۹۱,۱۲۴ ۷ %
EU
EU
۷۰۵,۴۸۴ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۹,۲۲۹ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۸۰۸ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۷۲۷ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۷۴۵ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۷,۶۰۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۷,۲۴۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۸۴۶ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۹۶۹ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۳۰۶ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۳۲۹ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۲۱ ۰ %
POL
POL
۱۷,۵۸۵ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۸۴ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۴,۳۱۵ ۴۴ %
Firefox
Firefox
۱۷,۳۱۴ ۱۷ %
Safari
Safari
۱۱,۴۹۶ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۹,۶۵۵ ۱۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۹۵۷ ۴ %
Other
Other
۳,۴۷۵ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۹۹۸ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۱۹۷ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۴۹۷ ۱ %
Opera
Opera
۱,۳۰۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۲۲۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۹۲ ۱ %
Edge
Edge
۵۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 2003 ۳۱,۲۶۶ ۳۳ %
Windows 7 ۲۲,۸۸۶ ۲۵ %
XP ۹,۲۸۱ ۱۰ %
Other ۸,۵۸۳ ۹ %
iOS ۸,۴۰۵ ۹ %
Windows 8 ۴,۹۱۷ ۵ %
Linux ۴,۷۷۴ ۵ %
Android ۱,۹۰۵ ۲ %
Vista ۷۵۳ ۱ %
Windows 10 ۶۳۰ ۱ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه بین الملل کرمانشاه ۹۴۳
www.ic.kums.ac.ir ۷۴۹
ic.kums.ac.ir ۶۲۸
www.kums.ac.ir ۵۱۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شعبه بین الملل ۵۰۷
دانشگاه بین المللی کرمانشاه ۴۵۴
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۱۲
kums.ac.ir ۳۲۰
بین الملل کرمانشاه ۳۱۶
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۷
شهریه ۲۱۱
دانشگاه علوم پزشکی بین الملل کرمانشاه ۱۹۱
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۸۸
دانشگاه بین الملل علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واحد بین الملل ۱۱۳
دانشگاه پردیس کرمانشاه ۱۰۲
tprs.kums.ac.ir:81 ۹۴
واحد بین الملل دانشگاه کرمانشاه ۹۱
kums ۹۰
پردیس خودگردان کرمانشاه ۸۴
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷۹
ic-kums ۷۷
پردیس علوم پزشکی کرمانشاه ۶۷
پردیس بین الملل کرمانشاه ۶۵
ic.kums.ac ۶۴
علوم پزشکی کرمانشاه ۶۱
علوم پزشکی بین الملل کرمانشاه ۶۰
شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۹
دانشگاه بین الملل پزشکی کرمانشاه ۵۷
پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۶
http;//ic.kums.ac.ir ۵۶
دانشگاه بین الملل ۵۲
پزشکی بین الملل ۵۱
دانشگاه پردیس خودگردان کرمانشاه ۴۶
پردیس کرمانشاه ۴۵
پردیس پزشکی کرمانشاه ۴۳
دانشگاه بین المللی کرمانشاه پزشکی ۴۲
www.ic.kums..ac.ir ۴۲
پزشکی بین الملل کرمانشاه ۴۱
پردیس خودگردان علوم پزشکی کرمانشاه ۴۰
ثبت نام ۳۹
دانشگاه بین الملل واحد کرمانشاه ۳۶
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۶
دانشکاه بین الملل کرمانشاه ۳۶
پرستاری ویژه ۳۶
دانشگاه پزشکی بین الملل کرمانشاه ۳۶
http://ic.kums.ac.ir ۳۵
دانشگاه بین اللملی کرمانشاه ۳۴
واحد بین الملل کرمانشاه ۳۴
ic@kums.ac.ir ۳۲