تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۲۷ ۵   کاربر ۹   صفحه
۱۲/۲۶ ۵۹   کاربر ۱۹۹   صفحه
۱۲/۲۵ ۲۵   کاربر ۶۸   صفحه
۱۲/۲۴ ۱۶   کاربر ۱۸۴   صفحه
۱۲/۲۳ ۲۵   کاربر ۲۲۱   صفحه
۱۲/۲۲ ۱۷   کاربر ۲۶۶   صفحه
۱۲/۲۱ ۱۴   کاربر ۳۸   صفحه
۱۲/۲۰ ۳۹   کاربر ۴۴   صفحه
۱۲/۱۹ ۲۱   کاربر ۹۱   صفحه
۱۲/۱۸ ۱۹   کاربر ۲۴۷   صفحه
۱۲/۱۷ ۶۷   کاربر ۷۰   صفحه
۱۲/۱۶ ۱۵   کاربر ۲۳۱   صفحه
۱۲/۱۵ ۳۱   کاربر ۲۵۹   صفحه
۱۲/۱۴ ۴۱   کاربر ۶۱   صفحه
۱۲/۱۳ ۱۶   کاربر ۲۵   صفحه
۱۲/۱۲ ۲۰   کاربر ۱۲۱   صفحه
۱۲/۱۱ ۱۰   کاربر ۱۴   صفحه
۱۲/۱۰ ۴۸   کاربر ۹۱   صفحه
۱۲/۰۹ ۲۷   کاربر ۱۱۳   صفحه
۱۲/۰۸ ۱۷   کاربر ۳۳   صفحه
۱۲/۰۷ ۵۹   کاربر ۸۴   صفحه
۱۲/۰۶ ۲۸   کاربر ۶۳   صفحه
۱۲/۰۵ ۱۶   کاربر ۳۲   صفحه
۱۲/۰۴ ۴۷   کاربر ۱۳۳   صفحه
۱۲/۰۳ ۲۰   کاربر ۱۴۲   صفحه
۱۲/۰۲ ۲۲   کاربر ۲۵۲   صفحه
۱۲/۰۱ ۵۳   کاربر ۲۴۰   صفحه
۱۱/۳۰ ۲۳   کاربر ۴۸   صفحه
۱۱/۲۹ ۲۷   کاربر ۷۷   صفحه
۱۱/۲۸ ۷۳   کاربر ۲۲۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۴,۲۶۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۹,۶۵۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰,۱۰۹ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲,۶۵۹ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۷۷۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۹۶۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۹۲۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۰۹۰ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲,۳۸۷ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸,۹۸۰ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۳,۷۶۱ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵,۳۳۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۶,۰۲۴ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳,۹۱۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۰,۷۴۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷,۲۱۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶,۵۵۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶,۶۷۹ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶,۲۴۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶,۸۸۷ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶,۲۶۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶,۵۶۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۷,۸۶۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۶۵۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۱,۴۸۵ ۵۰ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۷۵,۴۴۷ ۲۷ %
USA
USA
۱,۲۹۴,۹۵۳ ۸ %
EU
EU
۷۲۳,۵۵۲ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۱,۹۶۴ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۴۳۹ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۱۶۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۰۳۹ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۱,۶۳۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۰۴۵ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۳۹۳ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۸۷۳ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۲۲ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۰۳ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۴۰ ۰ %
POL
POL
۲۰,۰۱۹ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۴۹ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۵۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۵,۴۴۵ ۴۴ %
Firefox
Firefox
۱۷,۵۰۱ ۱۷ %
Safari
Safari
۱۱,۶۶۶ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۹,۷۳۰ ۱۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۹۷۰ ۴ %
Other
Other
۳,۶۵۷ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۰۱۶ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۲۸۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۴۹۸ ۱ %
Opera
Opera
۱,۳۰۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۲۲۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۰۲۱ ۱ %
Edge
Edge
۵۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 2003 ۳۱,۲۶۸ ۳۳ %
Windows 7 ۲۳,۱۳۰ ۲۴ %
XP ۹,۳۱۱ ۱۰ %
Other ۸,۸۴۱ ۹ %
iOS ۸,۵۶۸ ۹ %
Linux ۵,۲۶۳ ۶ %
Windows 8 ۴,۹۶۳ ۵ %
Android ۱,۹۳۳ ۲ %
Vista ۷۶۴ ۱ %
Windows 10 ۷۵۲ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه بین الملل کرمانشاه ۹۴۳
www.ic.kums.ac.ir ۷۴۹
ic.kums.ac.ir ۶۲۸
www.kums.ac.ir ۵۱۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شعبه بین الملل ۵۰۷
دانشگاه بین المللی کرمانشاه ۴۵۴
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۱۴
kums.ac.ir ۳۲۲
بین الملل کرمانشاه ۳۱۶
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۷
شهریه ۲۱۳
دانشگاه علوم پزشکی بین الملل کرمانشاه ۱۹۱
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۸۸
دانشگاه بین الملل علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واحد بین الملل ۱۱۳
دانشگاه پردیس کرمانشاه ۱۰۲
tprs.kums.ac.ir:81 ۹۸
واحد بین الملل دانشگاه کرمانشاه ۹۱
kums ۹۰
پردیس خودگردان کرمانشاه ۸۵
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷۹
ic-kums ۷۷
پردیس علوم پزشکی کرمانشاه ۶۷
پردیس بین الملل کرمانشاه ۶۵
ic.kums.ac ۶۴
علوم پزشکی کرمانشاه ۶۱
شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۰
علوم پزشکی بین الملل کرمانشاه ۶۰
دانشگاه بین الملل پزشکی کرمانشاه ۵۷
http;//ic.kums.ac.ir ۵۶
پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۶
دانشگاه بین الملل ۵۲
پزشکی بین الملل ۵۱
دانشگاه پردیس خودگردان کرمانشاه ۴۶
پردیس کرمانشاه ۴۵
پردیس پزشکی کرمانشاه ۴۳
www.ic.kums..ac.ir ۴۲
دانشگاه بین المللی کرمانشاه پزشکی ۴۲
پزشکی بین الملل کرمانشاه ۴۱
پردیس خودگردان علوم پزشکی کرمانشاه ۴۰
ثبت نام ۳۹
پرستاری ویژه ۳۹
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۶
دانشکاه بین الملل کرمانشاه ۳۶
دانشگاه بین الملل واحد کرمانشاه ۳۶
دانشگاه پزشکی بین الملل کرمانشاه ۳۶
http://ic.kums.ac.ir ۳۵
دانشگاه بین اللملی کرمانشاه ۳۴
واحد بین الملل کرمانشاه ۳۴
ic@kums.ac.ir ۳۲