تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۳۰ تیر ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۰ ۱۴   کاربر ۲۴   صفحه
۰۴/۲۹ ۵۲   کاربر ۸۵   صفحه
۰۴/۲۸ ۲۲   کاربر ۴۳   صفحه
۰۴/۲۷ ۱۶   کاربر ۲۷   صفحه
۰۴/۲۶ ۵۸   کاربر ۱۳۲   صفحه
۰۴/۲۵ ۱۷   کاربر ۴۱   صفحه
۰۴/۲۴ ۲۵   کاربر ۳۵   صفحه
۰۴/۲۳ ۵۴   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۴/۲۲ ۲۸   کاربر ۸۱   صفحه
۰۴/۲۱ ۲۰   کاربر ۴۹   صفحه
۰۴/۲۰ ۵۰   کاربر ۷۷   صفحه
۰۴/۱۹ ۲۲   کاربر ۶۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۴۰   کاربر ۸۴   صفحه
۰۴/۱۷ ۲۱   کاربر ۴۵   صفحه
۰۴/۱۶ ۳۱   کاربر ۸۰   صفحه
۰۴/۱۵ ۱۹   کاربر ۳۹   صفحه
۰۴/۱۴ ۶۲   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۴/۱۳ ۳۰   کاربر ۷۲   صفحه
۰۴/۱۲ ۲۵   کاربر ۷۴   صفحه
۰۴/۱۱ ۴۶   کاربر ۹۸   صفحه
۰۴/۱۰ ۱۵   کاربر ۲۱   صفحه
۰۴/۰۹ ۲۱۵   کاربر ۲۳۶   صفحه
۰۴/۰۸ ۹۸   کاربر ۱۲۹   صفحه
۰۴/۰۷ ۲۸   کاربر ۶۹   صفحه
۰۴/۰۶ ۲۸   کاربر ۶۲   صفحه
۰۴/۰۵ ۴۶   کاربر ۶۵   صفحه
۰۴/۰۴ ۲۲   کاربر ۵۴   صفحه
۰۴/۰۳ ۳۱   کاربر ۵۵   صفحه
۰۴/۰۲ ۳۹   کاربر ۵۹   صفحه
۰۴/۰۱ ۱۴   کاربر ۳۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۴,۵۵۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۹,۸۰۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰,۲۸۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲,۸۰۰ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۸۴۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۹۸۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۹۹۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۲۹۰ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲,۸۴۸ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۹,۴۶۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۴,۲۴۳ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵,۹۲۵ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۶,۶۰۸ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۴,۴۲۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۱,۲۰۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷,۴۴۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶,۸۹۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶,۹۰۰ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶,۴۷۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۷,۱۵۰ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶,۴۸۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶,۷۹۳ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۸,۱۱۲ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۹۸۸ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۲۵۵,۰۶۰ ۴۷ %
ZZZ
ZZZ
۴,۷۷۵,۶۱۴ ۲۷ %
USA
USA
۱,۴۸۹,۵۸۸ ۹ %
EU
EU
۷۸۰,۲۳۷ ۴ %
DEU
DEU
۴۷۳,۶۵۸ ۳ %
CHN
CHN
۲۵۹,۳۰۴ ۱ %
UKR
UKR
۲۲۱,۳۳۶ ۱ %
RUS
RUS
۲۰۸,۱۹۹ ۱ %
FRA
FRA
۱۸۱,۱۲۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۷۴,۹۵۱ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۳۳,۰۱۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۲۷,۱۶۳ ۱ %
NOR
NOR
۵۰,۲۲۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۵۸۳ ۰ %
POL
POL
۲۸,۱۱۰ ۰ %
KOR
KOR
۲۵,۶۸۹ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۹۰۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۰۷۳ ۰ %
ITA
ITA
۱۶,۶۹۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۸,۰۸۵ ۴۵ %
Firefox
Firefox
۱۷,۷۷۷ ۱۷ %
Safari
Safari
۱۱,۸۷۵ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۹,۷۸۷ ۹ %
Other
Other
۴,۱۰۰ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۹۹۸ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۰۵۳ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۳۰۳ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۵۱۳ ۱ %
Opera
Opera
۱,۳۰۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۲۳۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۰۶۰ ۱ %
Edge
Edge
۶۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 2003 ۳۱,۲۷۳ ۳۲ %
Windows 7 ۲۳,۵۵۶ ۲۴ %
XP ۹,۳۶۵ ۱۰ %
Other ۹,۳۴۲ ۱۰ %
iOS ۸,۷۳۵ ۹ %
Linux ۶,۴۴۹ ۷ %
Windows 8 ۵,۰۲۵ ۵ %
Android ۱,۹۵۶ ۲ %
Windows 10 ۱,۰۲۳ ۱ %
Vista ۷۸۸ ۱ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه بین الملل کرمانشاه ۹۴۵
www.ic.kums.ac.ir ۷۴۹
ic.kums.ac.ir ۶۲۸
www.kums.ac.ir ۵۱۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شعبه بین الملل ۵۰۷
دانشگاه بین المللی کرمانشاه ۴۵۶
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۱۵
kums.ac.ir ۳۲۲
بین الملل کرمانشاه ۳۱۶
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۷
شهریه ۲۱۸
دانشگاه علوم پزشکی بین الملل کرمانشاه ۱۹۱
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۸۸
دانشگاه بین الملل علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واحد بین الملل ۱۱۴
دانشگاه پردیس کرمانشاه ۱۰۲
tprs.kums.ac.ir:81 ۱۰۱
واحد بین الملل دانشگاه کرمانشاه ۹۱
kums ۹۰
پردیس خودگردان کرمانشاه ۸۵
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷۹
ic-kums ۷۷
پردیس علوم پزشکی کرمانشاه ۶۷
پردیس بین الملل کرمانشاه ۶۵
ic.kums.ac ۶۴
علوم پزشکی کرمانشاه ۶۲
شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۰
علوم پزشکی بین الملل کرمانشاه ۶۰
دانشگاه بین الملل پزشکی کرمانشاه ۵۷
پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۶
http;//ic.kums.ac.ir ۵۶
دانشگاه بین الملل ۵۲
پزشکی بین الملل ۵۱
پرستاری ویژه ۴۶
دانشگاه پردیس خودگردان کرمانشاه ۴۶
پردیس کرمانشاه ۴۵
پردیس پزشکی کرمانشاه ۴۳
دانشگاه بین المللی کرمانشاه پزشکی ۴۲
www.ic.kums..ac.ir ۴۲
پزشکی بین الملل کرمانشاه ۴۱
پردیس خودگردان علوم پزشکی کرمانشاه ۴۰
ثبت نام ۳۹
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۸
دانشکاه بین الملل کرمانشاه ۳۶
دانشگاه بین الملل واحد کرمانشاه ۳۶
دانشگاه پزشکی بین الملل کرمانشاه ۳۶
http://ic.kums.ac.ir ۳۵
واحد بین الملل کرمانشاه ۳۴
دانشگاه بین اللملی کرمانشاه ۳۴
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۲