اخبار

تعهدنامه محضری

تعهدنامه محضری

سند تعهد نامه غیر مالی دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

متعهد

آقای/خانم

شماره ملی:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره تلفن:

نشانی:

کدپستی:

ضامن

آقای/خانم

شماره ملی:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره تلفن:

نشانی:

کدپستی:

شرایط و متون حقوقی

اینجانب به مشخصات صدراذکر که در سال تحصیل 97-96 از طریق آزمون کنکور سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رشته ........................... مقطع ....................................... پذیرفته شده ام.

ضمن عقد خارج لازم متعهد می­شوم مطابق ضوابط و دستور­العمل­های پردیس خودگردان که از مفاد و کم و کیف آن اطلاع حاصل کرده ام تحصیلاتم را تا زمان فراغت کامل از تحصیل در واحد فوق الذکر ادامه دهم و به موجب این سند متعهد به رعایت مفاد ذیل می­شوم و ملتزم می­گردم اقدامی که برخلاف قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد به عمل نیاورم:

1.       چنانچه تعهدات خود را از حیث  ادامه تحصیل به نحوی که مدیریت واحد تعیین می نماید ایفا ننمایم و یا به هر علتی به جز موارد غیر ارادی از قبیل فوت یا بیماری و یا مواردی که به تشخیص واحد، عذر و یا دلیل موجه تلقی گردد از ادامه تحصیل استنکاف نمایم و یا اخراج شوم، معادل ریالی وجوه مربوط به باقیمانده شهریه های دوره کامل تحصیل و هزینه ها و خسارات وارده به پردیس خودگردان کرمانشاه را بدون هیچ قید و شرط و یا عذر و بهانه ای به تشخیص واحد در وجه دانشگاه واریز نمایم. تشخیص واحد راجع به میزان شهریه های متعلقه یک دوره کامل تحصیلی و خسارات قطعی و غیر قابل اعتراض در مراجع قضایی خواهد بود

2.       از الگوی پوشش مصوب محیطهای آموزشی و دانشگاه استفاده نمایم.

3.       چنانچه هر کدام از دوره های آموزشی در محل دیگر به غیر از شهرستان کرمانشاه برگزار گردد هیچ گونه ادعا یا اعتراضی نخواهم داشت.

4.       حق تغییر رشته تحصیلی در طول مدت تحصیلات را از خود سلب می نمایم.

5.       هیچ گونه منع قانونی جهت ادامه تحصیل توسط مراجع اداری، قضایی یا انتظامی ندارم.

6.       دانشجوی اخراجی یا محروم از تحصیل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل کشور نمی باشم.

7.       در زمان تنظیم این تعهد نامه دانشجوی شاغل به تحصیل در هیچ کدام از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مراکز علمی (­دولتی و غیر دولتی) نبوده و چنانچه خلاف آن در هر مقطع از تحصیلات محرز گردد دانشگاه مجاز خواهد بود از ادامه تحصیل اینجانب جلوگیری نموده و در صورت اتمام تحصیل از ارائه مدارک تحصیلی به اینجانب خودداری نمایند.

8.       در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می تواند مطابق آخرین آیین نامه­های انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین آیین نامه­های آموزشی و مصوبات شورای آموزشی واحد با اینجانب برخورد نماید.

9.       در صورت استفاده از پانسیونهای تحت نظارت دانشگاه، مقررات و ضوابط مربوط را رعایت می نمایم.

10.    حق هر گونه ادعا نسبت به استرداد شهریه های پرداختی را از خود سلب می نمایم.

11.    پردیس خودگردان، علاوه بر تعهدات این سند که در صورت نقض منتهی به صدور اجرائیه به میزان خسارت وارده خواهد گردید، تضمینات مقتضی دیگری را از دانشجو و ضامن وی اخذ خواهد نمود. بدیهی است در صورت بروز هر نوع خسارات اعم از مادی یا معنوی، واحد می تواند از طریق درخواست اجرائیه برای این سند و دیگر تضمینات ماخوذه نسبت به جبران ضرر و زیان خود اقدام نماید.

12.    بدیهی است که ارائه مدارک تحصیلی منوط به اتمام دوره آموزشی بر مبنای ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود و چنانچه دانشجو به هر دلیلی از ادامه تحصیل استنکاف نماید مدارک تحصیلی وی تا زمان تسویه حساب کامل با واحد مسترد نخواهد گردید.

13.    هر گونه تغییر آدرس محل سکونت را ظرف مدت 48 ساعت به اطلاع واحد خواهم رساند، در صورت عدم اطلاع از هر گونه ارسال اوراق و ابلاغات به آدرس قبلی ابلاغ واقعی تلقی می گردد.

اینجانب آقای / خانم  ........................................................ با متعهد فوق الذکر متضامنا متعد و ملتزم می شوم چنانچه متعهد این سند به تعهدات موضوع این سند عمل ننماید و یا از آن تخلف کند مبلغ اعلام شده توسط پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را نقداً و یکجا بدون عذر و بهانه به حساب این واحد واریز نمایم. تشخیص مدیریت واحد در مورد میزان شهریه ها و تعیین مبلغ و سایر هزینه­ها مورد قبول اینجانب می باشد. بدیهی است در صورت تخلف متعهد و ضامن از شرایط مندرج در این سند، بدون احتیاج به رسیدگی قضایی و بدون هیچ گونه تشریفات، حسب درخواست پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با اعلام به دفتر خانه تنظیم کننده سنداز طریق صدور اجرائیه علیه متعهد و ضامن وی، منفردا و یا متضامنا جهت استیفای حقوق خود اقدام نماید و متعهد و ضامن حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایند.

۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۴۷

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید